Biuro rachunkowe "NUMERATUM"

Serdecznie witamy na stronie biura rachunkowego "NUMERATUM". Znajdą tutaj Państwo wszystko o naszej firmie i oferowanych przez nas usługach. Współpraca z naszymi klientami opiera się przede wszystkim na zaufaniu i poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. W razie pytań prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce kontakt.

Posiadamy certyfikat Ministra Finansów nr 33943/2009.

Zakres usług

A. RACHUNKOWOŚĆ

Prowadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową w skład której wchodzi m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa)
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych: CIT, VAT, PIT oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS, PFRON
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla urzędu skarbowego
 • pomoc przy rejestracji firmy
 • sporządzanie deklaracji związanej ze zwrotem vat za materiały budowlane (VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B)

B. KADRY I PŁACE

Prowadzimy również profesjonalną obsługę kadrowo-płacową w skład której wchodzi m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek pracowniczych)
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników
 • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników
 • przygotowywanie przelewów z tytułu podatków i składek ZUS

C. INNE USŁUGI

Dodatkowo oferujemy:

 • reprezentowanie klienta wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS w czasie trwania kontroli i bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach
 • dla nowych klientów możliwość uzyskania rabatu cenowego za świadczone usługi w pierwszym miesiącu działania
 • możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów
 • dostęp online do swojej dokumentacji księgowej przez każdego z klientów
 • wyprowadzanie zaległości zarówno w księgowości jak i w kadrach

Cennik

Ze swoimi przyszłymi Klientami, przed podpisaniem umowy, ceny negocjujemy indywidualnie.

Zależą one m.in. od:

 • rodzaju ewidencji księgowej
 • ilości dokumentów
 • wielkości zatrudnienia
 • specyfiki działalności firmy

Kontakt

Biuro rachunkowe "NUMERATUM"
ul. Grunwaldzka 515D
62-064 Plewiska

tel.: +48 61 221 85 21
fax: +48 61 623 22 91
tel. kom.: +48 784 933 613
e-mail: biuro@numeratum.pl

Biuro czynne w godzinach:
pon - pt: 7:00 - 15:00

Praca

Jeśli jesteś zainteresowany/a pracą u nas, prześlij swoją aplikację na adres:

praca@numeratum.pl

umieszczając w temacie "PRACA"